SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO


Prinášame Vám obrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom v roku 2007:

11.02.2007
Spomienková slávnosť pri príležitosti 149. výročia prvého zjavenia lurdskej Panny Márie svätej Bernadete

11.03.2007
Prednáška Mons. ThLic. Mariána Gavendu: Svätá zem v Kristových časoch a dnes

15.04.2007
Prednáška Ing. J. Puchovského, CSc.: Cirkev v Latinskej Amerike

13.05.2007
Deň matiek 2007 so spomienkou na 90. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime s osobnými dojmami návštevníkov tohto pútnického miesta

 24.06.2007
Radostná staroba alebo vzťah medzi generáciami a náboženstvo

18.11.2007
Národné sviatky a tradície vo vybraných krajinách sveta
 
02.12.2007
Ľudský život - najväčší zázrak, dieťa pred narodením a jeho dôstojnosť
Tvorivá dielňa pre deti

 
Obrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom v roku 2008:
24.02.2008
Prednáška Mons. CSLic. Jozefa Kováčika: Mediálna politika cirkvi
 
09.03.2008
Prednáška ThLic. Ľubomíry Cehuľovej MPH: Obeta ako súčasť života a pozitívny rozmer utrpenia
 
 
 
Obrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom v roku 2009:
03.05.2009
Stretnutie s bratmi františkánmi na tému: Sv. František a františkánska spiritualita
 
19.06.2009
Svätá omša spolu s vernisážou výstavy Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex
 
Obrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom
a spoločenstvom Kráľovná rodiny v roku 2010:
20.06.2010
Prezentácia knihy Ľubomíry Cehuľovej: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia