SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO 19.06.2009
Svätá omša spolu s vernisážou výstavy Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex