SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO
Milí priatelia, ctení farníci,
v mene vedenia o. z. Spoločné dobro (Salus Communis), ktoré pôsobí pri Farnosti Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke a podieľa sa na jej aktivitách, sa opäť obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2021. Združenie je riadne zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, a preto možno aj takýmto spôsobom podporiť podujatia realizované v našej farnosti i jednotlivcov, ktorí pomoc potrebujú. Spoločné dobro poskytuje príspevky na prácu s deťmi a mládežou, angažuje sa v sociálnej oblasti formou príspevkov na tábor detí a tábor rodín či iných farských podujatí a pod.
Veríme, že príspevky z Vašich daní za rok 2021budú aj naďalej slúžiť na spoločné dobro a potreby členov nášho farského spoločenstva i na rozvíjanie ducha sociálnej a kresťanskej solidarity.
Tlačivo na poukázanie dane je k dispozícii vzadu na stolíku v kostole a môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

Nech všetkých darcov Pán odmení a nech požehná naše rozhodnutia pri spravovaní združenia a jeho prostriedkov.
S úctou a poďakovaním za Vašu ochotu prispieť na spoločné dobro

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,
predsedníčka SDformulár vyhlásenia