SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO
SPOLOČNÉ DOBRO - SALUS COMMUNIS, združenie
Rímskokatolícka Cirkev farnosť Sv. Rodiny Petržalka II.
Námestie Jána Pavla II. č. 1
851 02  Bratislava 5

mobil: +421904 637707
"e-mail:janapeka@yahoo.com"