SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO 24.06.2007
Radostná staroba alebo vzťah medzi generáciami a náboženstvo