SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO02.12.2007
Ľudský život - najväčší zázrak, dieťa pred narodením a jeho dôstojnosť
Tvorivá dielňa pre deti