SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBROObrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom
a spoločenstvom Kráľovná rodiny v roku 2010:
20.06.2010
Prezentácia knihy Ľubomíry Cehuľovej: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia