SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBROObrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom v roku 2008:
24.02.2008
Prednáška Mons. CSLic. Jozefa Kováčika: Mediálna politika cirkvi