SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO15.04.2007
Prednáška Ing. J. Puchovského, CSc.: Cirkev v Latinskej Amerike