SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO


Prinášame Vám obrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom v roku 2007:

11.02.2007
Spomienková slávnosť pri príležitosti 149. výročia prvého zjavenia lurdskej Panny Márie svätej Bernadete