SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO


Prinášame Vám obrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom v roku 2007:


11.03.2007
Prednáška Mons. ThLic. Mariána Gavendu: Svätá zem v Kristových časoch a dnes