SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO18.11.2007
Národné sviatky a tradície vo vybraných krajinách sveta