SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO Obrazové spravodajstvo z niektorých akcií organizovaných našim spoločenstvom v roku 2009:
03.05.2009
Stretnutie s bratmi františkánmi na tému: Sv. František a františkánska spiritualita