SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO13.05.2007
Deň matiek 2007 so spomienkou na 90. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime s osobnými dojmami návštevníkov tohto pútnického miesta