SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO
Fotografie z Krížovej cesty ulicami Petržalky konanej na Veľký piatok